Αίθουσα "ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 10:50  0  2830 αναγνώσεις

Πρώτος Δόκιμος Οδηγός του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος
Αίθ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Δεκατία ’50 - ’60: πυροσβεστική μοτοσυκλέτα, φωτογραφικό υλικό, στολές.