Αίθουσα "ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 11:00  0  2919 αναγνώσεις

Πρώτος Δόκιμος Τεχνίτης του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος
Αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πυροσβεστικές αντλίες, διάφορα εργαλεία, τηλεπικοινωνιακό υλικό.