Αίθουσα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 11:00  0  2806 αναγνώσεις

Ο πρώτος Αρχηγός, προερχόμενος από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος,1975
Αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Η επίσημη στολή του Κων/νου Γκίκα, πλαισιωμένη με στολές της περιόδου 1930-1975,το παλαιό γραφείο των Αρχηγών και η επετηρίδα των διατελεσάντων στην αρχηγία του Σώματος.