Αίθουσα "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 06:00  0  2722 αναγνώσεις

Ο πρώτος Αξιωματικός που μετατάχθηκε από το Λόχο Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα
Αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Σύγχρονες επίσημες στολές του πυροσβεστικού προσωπικού.