Αίθουσα "ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 07:00  0  2811 αναγνώσεις

Αξιωματικός, συγγραφέας πολλών βιβλίων πυροσβεστικού περιεχομένου
Αίθ. ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ
Συλλογή πυροσβεστικών κρανών, ειδικών αναμνηστικών του Π.Σ. μεταλλίων, παρασήμων, βραβείων, διακριτικών.