Ιnternational harvester loadstar 1700  Ισόγειο  Πυροσβεστικό Μουσείο  11-09-2008 09:00  0  2964 αναγνώσεις

Ιnternational harvester
Υδροφόρο όχημα B΄ τύπου,ισχύς κινητήρα 150 HP, με δεξαμενή νερού 2500 λίτρων. Έτος κατασκευής1970.