Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης  Ισόγειο  Πυροσβεστικό Μουσείο  11-09-2008 10:00  0  3368 αναγνώσεις

Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Περιόδου τέλη 18ου αιώνα.