Συνοπτική Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος 1833-2003  Ψηφιακές εκδόσεις του Πυροσβεστικού Μουσείου  Πυροσβεστικό Μουσείο  31-05-2010 11:30  0  2319 αναγνώσεις

Έκδοση του 2013 με συγγραφέα τον Αντιπύραρχο Γιάννη Σταμούλη