Γνωριμία με το Πυροσβεστικό Μουσείο  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Πυροσβεστικό Μουσείο  31-05-2010 10:30  0  2697 αναγνώσεις

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιήγησης στο Πυροσβεστικό Μουσείο
Γνωριμία με το Πυρ/κό Μουσείο
Γνωριμία με το Πυρ/κό Μουσείο
Γνωριμία με το Πυρ/κό Μουσείο
Γνωριμία με το Πυρ/κό Μουσείο
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νηπιαγωγού-Υπ. Διδ. Μουσειολογίας του Ιονίου Παναπιστημίου, ", Αλεξίας Μπαρδάκη για τη "Γνωριμία με το Πυροσβεστικό Μουσείο", δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού" τεύχος 57/ Μάϊος-Ιούνιος 2009