Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης  Ισόγειο  Πυροσβεστικό Μουσείο  11-09-2008 10:10  0  2939 αναγνώσεις

MerryWeather
Τύπος Merryweather (Αγγλία).Έτος κατασκευής 1887.