Αίθουσα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 10:40  0  2895 αναγνώσεις

Ημίθεος. 'Εκλεψε τη φωτιά από τους θεούς του Ολύμπου, προσφέροντάς τη ως δώρο στο ανθρώπινο γένος
Αίθουσα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Ακαδημαϊκή προσέγγιση της φωτιάς με τη διττή της ιδιότητα: Μέσο κατάκτησης πολιτισμού - πηγή μεγάλων καταστροφών.