Αίθουσα Ι. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Αίθουσα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 06:10
Σύγχρονες στολές πυρκαγιάς, διασώσεων και επέμβασης σε εξειδικευμένα συμβάντα