Γνωριμία με το Πυρ/κό Μουσείο
Γνωριμία με το Πυροσβεστικό Μουσείο
Κατηγορία : Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 31-05-2010 10:30
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νηπιαγωγού-Υπ. Διδ. Μουσειολογίας του Ιονίου Παναπιστημίου, ", Αλεξίας Μπαρδάκη για τη "Γνωριμία με το Πυροσβεστικό Μουσείο", δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού" τεύχος 57/ Μάϊος-Ιούνιος 2009