Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Κατηγορία : Ισόγειο
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 11-09-2008 10:10
Τύπος Merryweather (Αγγλία).Έτος κατασκευής 1887.