Πυροσβεστική Σχολή (αναμνηστικές φωτο)

Χρονολογία

Δραστηριότητες

Πυρ/κές ασκήσεις, Πυρ/κή Εκπαίδευση

Ιδιότητες φωτογραφίας

Έγχρωμη, Κάθετη, Οριζόντια