ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ' ΤΕΥΧΟΣ 55

Γενική περιγραφή

Ένα όνειρο των τελευταίων χρόνων έγινε επιτέλους πραγμα­ τικότητα. Καταφέραμε και εμείς να αποκτήσουμε ένα ηλε­κτρονικό εκδοτικό σύστημα, έτσι ώστε ένα μέρος των εργα­σιών και πιο συγκεκριμένα η φωτοσύνθεση και η καλλιτεχνική επιμέλεια του περιοδικού να γίνεται πια εδώ στα γραφεία μας. Αυτό το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι η πρώτη μας απόπειρα, ευελπιστώντας βέβαια ότι θα βελτιω­θούμε ακόμη περισσότερο . Με την προμήθεια αυτού του συστήματος θα έχουμε πλέον την δυνατότητα να επιμελούμαστε και να σχεδιάζουμε τα θέματα μας όπως ακριβώς τα θέλουμε. Παράλληλα συνδεθήκαμε και με το διεθνές δίκτυο INTERNET και έτσι πέρα από τις διαδρομές που διανύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, λαμβάνουμε σημαντικότατες πληροφορίες για πυροσβεστικά θέματα. Πάρα πολλοί οργανισμοί όπως ο NFΡA, κ.α. έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, ενώ ο αριθμός με την πάροδο του χρόνου συνεχώς αυξάνεται. Πρόθεση μας στο εγγύς μέλλον, είναι να γίνουν και οι σελίδες του περιοδικού ηλεκτρονκές και να ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση (E-MAIL) στην οποία μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματα σας είνα: ppeaps@athena.compυlink.forthnet.gr. Ενα άλλο θέμα που θα θέλαμε να ζητήσουμε την βοήθεια σας είναι σε ότι έχει σχέση με τις παλιές εκδόσεις της «Πυροσβεστικής Ηχούς» ένα πραγματικό θησαυρό για μας τους πυροσβέστες, και δυστυχώς από την έρευνα που έχουμε κάνει εδώ στο Αρχηγείο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν όλα τα τεύχη κυρίως μετά το 1951. Κάνου με έκκληση κυρίως προς τους παλιούς συναδέλφους ή σε παιδιά συναδέλφων καθώς και σε όσους διαθέτουν κάποια από αυτά τα τεύχη ή ακόμη οτιδήποτε άλλο που εχει σχέση με την Ιστορία του Σώματος να έρθουν σε επαφή μαζί μας ώστε να μπορέσου με να τα αντιγράψουμε προκειμένου να συμπληρώσουμε σο είναι δυνατό αυτό το πολύτιμο αρχείο. Πιστεύουμε ότι η Ιστορία, δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνετα. Αντίθετα το παρών μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό αν κατέχουμε και κάποια γνώση ου παρελθόντος . Όσον αφορά αυτό το τεύχος, πέρα από τις αλλαγές στην αισθητική του εμφάνιση, φροντίσαμε να έχουμε και πάλι εν­διαφέροντα θέματα. Ξεχωρίζουμε το άρθρο του Υπγού Α. Μαργαλιά σχετικά με τα εναλλακτικά κατασβεστικά προϊόντα που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Halons. Επίσης ένα άλλο θέμα που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό είναι αυτό του συνεργάτη μας Νίκου Λιάκου σχετικά με τις φλόγες και τις θανατηφόρες ιδιότητές τους, θέμα που έχει σχέση με την α­σφάλειά μας, και που μέχρι σήμερα δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για άλλη μια φορά και από αυτή τη στήλη , το πρακτορείο «EUROKINISSI» που σχεδόν σε κάθε τεύχος μας προμηθεύει, εντελώς δωρεάν με πολύτιμο φωτογραφικό υλικό.

Περιεχόμενα

Ασφάλεια και επιβίωση Σελ. 3
Νέες Τεχνολογίες Σελ. 6
Ξεναγήσεις, Π.Υ. Μυτιλήνης Σελ. 13
Η Διεύθυνση Πυροπροστασίας σας ενημερώνει Σελ. 11
Πυροσβεστικό Μέτωπο Σελ. 13
Συστήματα Προσομοίωσης με υπολογιστή Σελ. 15
Πυροσβεστικό Κουίζ Σελ. 21
Π.Υ. του Hong - Kong Σελ. 22
Αφίσσα Σελ. 24
Ηalοn-Κατάργηση, Μετά Τι ; Σελ. 26
Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία Σελ. 34
Εκδηλώσεις Δραστηριότητες Σελ. 36
Παγκόσμια Νέα Σελ. 38
Πυρκαγιές σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Σελ. 40
Και Πυροσβεστίvες Σελ. 42
Μικρά Πυροσβεστικό Νέα Σελ. 43
Προδιαγραφές Πυροσβεστικών Στολών Σελ. 44
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ Σελ. 48

Περίοδος - Κάλυψη

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 96 '

Τίτλος περιοδικού

Πλήθος σελίδων

50

Ημ. Έκδοσης

01/01/1996

Χρονολογίες

1996