Στιγμιότυπα συμβάντων 2

Χρονολογία

Συμβάντα

Αστικές πυρκαγιές, Δασικές Πυρκαγιές, Διασώσεις, Παροχές βοήθειας

Ιδιότητες φωτογραφίας

Έγχρωμη, Κάθετη, Οριζόντια

Χρονολογίες

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010