Αίθουσα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Αίθουσα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 10:40
Παρουσιάζεται η αφετηρία της Ιστορίας Πυρόσβεσης στην Ελλάδα (1830). Εκτίθενται οι πρώτες πυροσβεστικές στολές και οι πρώτες πυροσβεστικές αντλίες, διατάγματα από την ίδρυση Πυροσβεστικού Λόχου (1854) και φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρκαγιά των Ανακτόρων (1909).