Αίθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΤΣΑΒΛΗΣ
Αίθουσα "ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΤΣΑΒΛΗΣ Π. ΖΑΙΜΗΣ Κ."
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 10:40
Παρουσιάζονται φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων από την πυρκαγιά του Χημείου στην Αθήνα (1911), τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης (1917) και τη πυρκαγιά του Τελωνείου στον Πειραιά (1925).