Αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Αίθουσα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 11:10
Πυροσβεστικά εργαλεία κι εξαρτήματα, φωτογραφικό υλικό.