Αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Αίθουσα "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 06:00
Σύγχρονες επίσημες στολές του πυροσβεστικού προσωπικού.