Αίθουσα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΣ
Αίθουσα "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 06:50
Βιβλία, εκδόσεως του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και βιβλία πυροσβεστικών υπαλλήλων και άλλων συγγραφέων με θέμα τα πυροσβεστικά αντικείμενα. Επίσης εκτίθεται χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο, μάρκας OTTO HOHNER, του Τυπογραφείου του Πυροσβεστικού Σώματος.