Αίθ. ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ
Αίθουσα "ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 07:00
Συλλογή πυροσβεστικών κρανών, ειδικών αναμνηστικών του Π.Σ. μεταλλίων, παρασήμων, βραβείων, διακριτικών.