Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Κατηγορία : Ισόγειο
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 11-09-2008 09:40
Περιόδου τέλη 18ου αιώνα.