Συνοπτική Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος 1833-2003
Κατηγορία : Ψηφιακές εκδόσεις του Πυροσβεστικού Μουσείου
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 31-05-2010 11:30

Έκδοση του 2013 με συγγραφέα τον Αντιπύραρχο Γιάννη Σταμούλη