Επισκέψεις σχολείων έτους 2007
Κατηγορία : Επισκέψεις στο Πυροσβεστικό Μουσείο (ομαδικές)
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 07-11-2007 08:20

07/11/2007Επίσκεψη μαθητών 2ου Νηπιαγωγείου Παιανίας

01/11/2007 Επίσκεψη μαθητών Εσπερινού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης

31/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξεως 4ου Δημοτικού Παλλήνης

19/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Ελληνογαλλικής Σχολής

12/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Ελληνογαλλικής Σχολής

10/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεως 2ου Δημοτικού Σπάτων

05/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Ελληνογαλλικής Σχολής

03/10/2007 Επίσκεψη μαθητών Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεως 7ου Δημοτικού Παλλήνης

26/9/2007 Επίσκεψη μαθητών Α΄, Β, Γ΄ Τάξεως 7ου Δημοτικού Παλλήνης