Αίθουσα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Αίθουσα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
Κατηγορία : 2ος όροφος
Δημοσιεύθυκε από Πυροσβεστικό Μουσείο στις 22-09-2008 10:40
Ακαδημαϊκή προσέγγιση της φωτιάς με τη διττή της ιδιότητα: Μέσο κατάκτησης πολιτισμού - πηγή μεγάλων καταστροφών.