Αίθουσα "ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΤΣΑΒΛΗΣ Π. ΖΑΙΜΗΣ Κ."  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 10:40  0  5847 αναγνώσεις

Οι πρώτοι νεκροί Πυροσβέστες στην ελληνική πυροσβεστική ιστορία
Αίθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΤΣΑΒΛΗΣ
Παρουσιάζονται φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων από την πυρκαγιά του Χημείου στην Αθήνα (1911), τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης (1917) και τη πυρκαγιά του Τελωνείου στον Πειραιά (1925).