Αίθουσα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 11:10  0  6564 αναγνώσεις

Ο πρώτος πεσών στο καθήκον Πυροσβέστης του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος
Αίθουσα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Πυροσβεστικά εργαλεία κι εξαρτήματα, φωτογραφικό υλικό.