Αίθουσα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 06:10  0  5626 αναγνώσεις

Ο Πυροσβέστης του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος με αριθμό Γενικού Μητρώου 1
Αίθουσα Ι. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Σύγχρονες στολές πυρκαγιάς, διασώσεων και επέμβασης σε εξειδικευμένα συμβάντα