Αίθουσα "ΜΝΗΜΗΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 06:20  0  6040 αναγνώσεις

Αίθουσα ΜΝΗΜΗΣ
Εικαστική προσέγγιση του επικινδύνου του πυροσβεστικού επαγγέλματος -  απόδοση φόρου τιμής στους "εν καθήκω" πεσόντες  πυροσβέστες.