Αίθουσα "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΣ"  2ος όροφος  Πυροσβεστικό Μουσείο  22-09-2008 06:50  0  6120 αναγνώσεις

Πρώτος Διοικητής του Λόχου Πυροσβεστών, 1854
Αίθουσα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΣ
Βιβλία, εκδόσεως του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και βιβλία πυροσβεστικών υπαλλήλων και άλλων συγγραφέων με θέμα τα πυροσβεστικά αντικείμενα. Επίσης εκτίθεται χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο, μάρκας OTTO HOHNER, του Τυπογραφείου του Πυροσβεστικού Σώματος.