18 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς  Νέα - Ανακοινώσεις  Πυροσβεστικό Μουσείο  18-04-2012 09:00  0  7475 αναγνώσεις

Οι πρώτες ψηφιακές συλλογές του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος
Παγκόσμια Ημέρα Πολ. Κληρονομι

Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται σ' όλο τον κόσμο κάθε μορφής εκδηλώσεις, με τις οποίες επιδιώκεται όχι μόνο να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό η σημασία των μνημείων κάθε χώρας και τα προβλήματά τους, αλλά και να προωθηθεί η υπόθεση της προστασίας και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.Το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007,αποτελεί την μικρή κιβωτό της πυροσβεστικής ιστορίας στην πατρίδα μας.Ένας πυροσβεστικός χώρος παρουσίασης της ιστορικής διαδρομής του συστήματος πυρόσβεσης-πυροπροστασίας στην χώρα μας. Στις αίθουσες του εκτίθενται πυροσβεστικές συλλογές, κειμήλια, μέσα μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, συγγράμματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, ενώ φυλάσσονται και αρχεία εγγράφων, ήχου και εικόνας του Πυροσβεστικού Σώματος.Παράλληλα στα πλαίσια της αποστολής και της δράσης του Μουσείου του Π.Σ. εξελίσσεται διαρκώς επεξεργασία, μελέτη, ψηφιοποίηση και προβολή του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στις συλλογές του.

Έτσι σήμερα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παρουσιάζει επίσημα, από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Μουσείου δύο ψηφιακές συλλογές:

1.Το φωτογραφικό αρχείο (http://www.fireservice.gr/museum/art/index.php) Το αρχείο περιλαμβάνει σε αυτή την πρώτη φάση 822 φωτογραφίες, χαρακτηριστικές της ιστορικής διαδρομής του Π.Σ. από το σύνολο των δράσεων της καθημερινότητάς του, ταξινομημένες σε βασικές κατηγορίες. Οι λεζάντες των φωτογραφιών, στην πλειοψηφία τους, μεταφέρονται ακριβώς σύμφωνα με την περιγραφή που είναι καταχωρημένες, ή σύμφωνα με την αντίστοιχη περιγραφή της αντίστοιχης δημοσίευσης στα επίσημα περιοδικά του Π.Σ.

2.Τα κείμενα Πυροσβεστικής Ιστορίας (http://www.firemuseum.gr/modules/pico/category0030.html )Το αρχείο περιλαμβάνει σε αυτή τη πρώτη φάση 60 κείμενα που αποτυπώνουν την ιστορική πυροσβεστική διαδρομή σε όλους τους τομείς δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα κείμενα προέρχονται από τις περιοδικές εκδόσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και βιβλία της Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης του Πυροσβεστικού Μουσείου.