Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης  Ισόγειο  Πυροσβεστικό Μουσείο  11-09-2008 09:40  0  5842 αναγνώσεις

Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Περιόδου τέλη 18ου αιώνα.