Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης  Ισόγειο  Πυροσβεστικό Μουσείο  11-09-2008 10:00  0  4845 αναγνώσεις

Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης
Περιόδου τέλη 18ου αιώνα.