18η Μαΐου - Διεθνή Ημέρα των Μουσείων  Νέα - Ανακοινώσεις  Πυροσβεστικό Μουσείο  15-05-2015 08:20  0  5139 αναγνώσεις

«Μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία»
18-05 Διεθνή Ημέρα Μουσείων
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977, τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι «να γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς».

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που συνδέεται με τα μουσεία, τον πολιτισμό και τη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το 2015, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία», επιθυμώντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν τα μουσεία να προτείνουν και να προβάλλουν πρότυπα για μια κοινωνία λιγότερο καταναλωτική, πιο ανοικτή σε συνεργασίες, με σεβασμό στα οικοσυστήματα: μια κοινωνία με βιώσιμη ανάπτυξη, μια κοινωνία με προοπτικές. Μέσα, δηλαδή, από τις μόνιμες και τις ειδικές τους εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, την αδιάκοπη μελέτη των συλλογών τους, την έρευνα πεδίου και τις δημοσιεύσεις, τα μουσεία παράγουν συνεχώς νέα γνώση η οποία συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

To Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, προσπαθεί να υπηρετεί το σκοπό αυτό με τον καλύτερο τρόπο, με την προβολή στο ευρύ κοινό της ιστορίας και της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κυρίως, με την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών.

Στη φετινή εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, ο αριθμός επισκέψεων παιδιών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μέχρι σήμερα είναι 5.681, ενώ μέχρι και τα μέσα Ιουνίου 2015, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 6.706. Στην αντίστοιχη περσινή εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, ο αριθμός επισκέψεων ανήλθε στις 5.817.
Παράλληλα, στα πλαίσια της αποστολής και της δράσης του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος, εξελίσσεται διαρκώς η επεξεργασία, μελέτη, ψηφιοποίηση και προβολή του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στις συλλογές του.

Συγκεκριμένα, φέτος τον Απρίλιο, στο Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Ψηφιακή ανάπτυξη ανάδειξης των αρχείων του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος», με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και προώθηση του ιστορικού αρχείου του Πυροσβεστικού Μουσείου, που είναι μοναδικό στη χώρα μας, μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου αυτού. Το αρχειακό αυτό υλικό περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου, μέρος του οποίου, ταξινομημένο σε κατηγορίες και με συνεχή ενημέρωση, αναρτάται πλέον επίσημα στην ιστοσελίδα Αρχειακό Υλικό Πυροσβεστικού Σώματος

Τέλος, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, το Πυροσβεστικό Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.