ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018  Νέα - Ανακοινώσεις  Πυροσβεστικό Μουσείο  16-05-2018 04:50  0  3820 αναγνώσεις

Κτίριο Πυροσβεστικού Μουσείου

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977, τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Στόχος της καθιέρωσης της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ήταν να γίνει ευρύτερα γνωστή η βασική αρχή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, δηλαδή ότι τα μουσεία πρέπει να είναι «φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών για την ενίσχυση της μάθησης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων».

To Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από έντεκα χρόνια λειτουργίας, υπηρετεί το σκοπό αυτό με τον καλύτερο τρόπο, με την προβολή στο ευρύ κοινό της ιστορίας και της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κυρίως, με την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών.

Έτσι, στη φετινή εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, ο αριθμός επισκέψεων παιδιών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μέχρι σήμερα είναι περίπου 5.000, ενώ στην αντίστοιχη περσινή εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, ο αριθμός επισκέψεων ανήλθε στις 5.309.

Η 18η Μαΐου, κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Για φέτος το θέμα είναι «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το επίκεντρο πολλών και διαφορετικών κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής διεύρυνση του κοινού, που αποτελεί μόνιμο στόχο των μουσείων, απαιτεί στις μέρες μας ενισχυμένη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ τους, με άλλους φορείς και με το κοινό. Επίσης απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στα κοινωνικά δίκτυα (στην ψηφιακή ή στην αναλογική τους μορφή).

Το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της αποστολής και της δράσης του, ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στις συλλογές του, με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και προώθηση στο κοινό του ιστορικού αυτού αρχείου του Μουσείου, που είναι μοναδικό στη χώρα μας, Το αρχειακό υλικό του Μουσείου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου, μέρος του οποίου, ταξινομημένο σε κατηγορίες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://museum.fireservice.gr/archive

Με την ευκαιρία της Διεθνής Ημέρας Μουσείων, το Πυροσβεστικό Μουσείο γιορτάζει με τα νέα αναμνηστικά είδη πυροσβεστικού ενδιαφέροντος του Πωλητηρίου του, για τους μεγάλους αλλά και τους μικρούς φίλους του Μουσείου.

Τη Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, το Πυροσβεστικό Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πυροσβεστικό Μουσείο

Ν. Μίληση και Λεωφ. Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού)

Τ.Κ. 153 51 , Άνω Μπαλάνα, Παλλήνη Αττικής

Τηλ: + 30 210 6663801, fax: + 30 210 6663827

http://museum.fireservice.gr/

e- mail:mouseio@psnet.gr