18 ΜΑΪΟΥ 2020: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  Νέα - Ανακοινώσεις  Πυροσβεστικό Μουσείο  17-05-2020 16:50  0  2576 αναγνώσεις

ΙΠΠΗΛΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ

Για το έτος 2020, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων #IMD2020 έχει ως θέμα: «Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή», όπως αυτό ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), εστιάζοντας στην κοινωνική αξία των μουσείων, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία βιωματικών εμπειριών τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες.

Ειδικότερα, τα μουσεία, ως οργανισμοί με κύρος και φορείς κοινωνικών αλλαγών και ανάπτυξης, αποδεικνύουν στις μέρες μας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους καθώς αποτελούν σημείο σύνδεσης των διαφόρων κοινοτήτων συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή. Μέσα από τις εκθέσεις και τις ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνουν, αλλά και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, προβάλλουν την κοινωνική πολυμορφία και δημιουργούν εργαλεία υποστήριξης για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

To Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από δεκατρία χρόνια λειτουργίας, υπηρετώντας αυτό το σκοπό, με τα εκθέματά του προβάλει στο ευρύ κοινό την ιστορία και την προσφορά του Σώματος, δίνοντας έμφαση στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της αποστολής και της δράσης του, ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στις συλλογές του, με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και προώθηση στο κοινό του ιστορικού αυτού αρχείου του Μουσείου, που είναι μοναδικό στη χώρα μας. Το αρχειακό υλικό, εκτός των άλλων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου, μέρος του οποίου, ταξινομημένο σε κατηγορίες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://museum.fireservice.gr/archive. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός των επισκεπτών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αλλά και πολιτών ξεπερνάει τις 6.000.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, τα Μουσεία αποτελούν βασικό πυλώνα πολιτισμού και ανάπτυξης της κοινωνίας. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο τους και με εναλλακτικούς τρόπους όπως ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, που τα περισσότερα μουσεία του κόσμου έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους και είναι κλειστά για το κοινό, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων (Δευτέρα 18 Μαΐου 2020) θα εορταστεί ψηφιακά!

Πυροσβεστικό Μουσείο

Ν. Μιλήση και Λεωφ. Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού)

Τ.Κ. 153 51 , Άνω Μπαλάνα, Παλλήνη Αττικής

Τηλ: + 30 210 6663801, fax: + 30 210 6663827

http://museum.fireservice.gr/

e-mail: mouseio@psnet.gr