18 ΜΑΪΟΥ 2022: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  Νέα - Ανακοινώσεις  Πυροσβεστικό Μουσείο  16-05-2022 05:00  0  1473 αναγνώσεις

IMG_9205.JPG
IMG_9209.JPG
IMG_9210.JPG
IMG_9217.JPG
IMG_9223.JPG

Για το 2022, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Η Δύναμη των Μουσείων», επιδιώκοντας να αναδείξει τη δύναμη που έχουν ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, μέσω της δυναμικής συμβολής τους πάνω σε τρία επίκαιρα ζητήματα, την Βιωσιμότητα, την Καινοτομία - νέες τεχνολογίες - προσβασιμότητα και την Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης, τα μουσεία, μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο. Παρουσιάζοντας το παρελθόν, ανοίγουν νέους ορίζοντες και διαμορφώνουν νέες καινοτόμες ιδέες με σκοπό την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Το Πυροσβεστικό Μουσείο, με τη 15χρονη λειτουργία του, προβάλλει την ιστορική πορεία της πυρόσβεσης στην Χώρα μας και της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος από την ίδρυσή του, δίνοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες του να έρθουν σε επαφή με πυροσβεστικές συλλογές, κειμήλια, μέσα μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πλήθος συγγραμμάτων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. Εκθέματα μοναδικά στη χώρα μας.

Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, συνεχίζει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου του, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου. Μέρος του αρχειακού αυτού υλικού, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://www.fireservice.gr/archive

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, το Πυροσβεστικό Μουσείο, μέσω της αποστολής και της δράσης του, δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών, με την προβολή ειδικών βίντεο. Παράλληλα, στους χώρους του Μουσείου, ενισχύεται η διαδραστικότητα με σχετικές συζητήσεις αλλά και με την συμμετοχή των μικρών μας επισκεπτών και όχι μόνο, στην ερμηνεία, κατά την παρουσίαση, των μόνιμων συλλογών του.

Επιπλέον, με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, που αναδεικνύουν τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του Μουσείου, τους προσφέρονται μοναδικές εμπειρίες, και ταυτόχρονα αυξάνεται η προσβασιμότητα αλλά και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, με ισότιμες ευκαιρίες μάθησης και ψυχαγωγίας για όλους. Οι τρισδιάστατες αυτές ψηφιακές απεικονίσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας museum.fireservice.gr (3D tour).

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, θα είναι ελεύθερη η είσοδος στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Πυροσβεστικού Μουσείου, με ώρες λειτουργίας 09:00 έως 14:00.

Πυροσβεστικό Μουσείο

Ν. Μιλήση και Λεωφ. Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού)

Τ.Κ. 153 51 , Άνω Μπαλάνα, Παλλήνη Αττικής

Τηλ: + 30 210 6663801, fax: + 30 210 6663827

http://museum.fireservice.gr/

e-mail: mouseio@psnet.gr